تولید کننده صنایع دستی شیشه ای به روش فوتی مانند: گلدان، میوه خوری، شیرینی خوری، آجیل خوری و لوازم تزیینی

24