کارخانجات

لیست کارخانجات تولیدی

DeltaGlass

صنایع مهندس باقری
تولید صنایع دستی شیشه

Aytaj & Kral

آی تاج
تولید ظروف نچسب گرانیتی و سرامیکی

Riton

گروه هنری سفال و سرامیک ریتون
طراحی ، ساخت و اجرای انواع حجم های سرامیکی