ارتباط با ما

آدرس:

آذربایجان شرقی – تبریز- ممقان – شهرک صنعتی شهید سلیمی(تبریز۲)

تلفن همراه:

۰۹۱۴۴۹۳۹۱۲۲

تلفن ثابت :

۰۴۱۳۴۳۲۹۰۲۷

پست الکترونیکی:

info@salimishop.ir

فرم ارتباط با ما